JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Geodeta - Bielsk Podlaski
Geodeta - Hajnówka

     

     

     

    

    

    

    

    

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Mapy geodezyjne

    

    

    

Mapa do celów prawnych

Mapy do celów prawnych

Wśród map geodezyjnych wyróżnia się także mapy podziałowe oraz mapy do celów prawnych. Mapy podziałowe sporządzane są przy wydzielaniu mniejszych działek jednej większej działki. Mapy do celów prawnych wykonuje się na potrzeby prawne – do dokonania czynności prawnych, np. założenia księgi wieczystej lub przedłożenia dokumentacji do sądu. Mapę do ustalenia służebności gruntowej sporządza geodeta uprawniony na zlecenie osoby fizycznej, sądu bądź gminy i jest ona wykonywana na kopii may zasadniczej. Sporządzona przez geodetę mapa dla celów prawnych stanowi dowód przebiegu granicy przy ustaleniach służebności gruntowych (przesyłu, drogi koniecznej). Przy opracowaniu mapy do celów prawnych wykorzystuje się informacje zawarte w materiałach z zasobu, księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, orzeczeniach sadowych, aktach notarialnych, decyzjach administracyjnych a także dokumentach geodezyjnych i kartograficznych uzyskanych z archiwów państwowych lub będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

Wyróżnia się kilka rodzajów map do celów prawnych, m.in.
- mapy nieruchomości w granicach istniejących (założenie księgi wieczystej,wykup, wywłaszczenie, sprzedaż czy przekazanie nieruchomości),
- mapy przeznaczone do podziału pojedynczych bądź kilku nieruchomości sporządzane w celu( zniesienia współwłasności, kupna, sprzedaży, przekazania),
- mapy scalania i podziału nieruchomości ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu,
- mapy podziału nieruchomości do wykupu lub wywłaszczenia,
- mapy nieruchomości przeznaczone do celów sądowych (stwierdzenie nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, działu spadku, zniesienia współwłasności, ustalenie służebności gruntowych),
- inne mapy, uwzględniające specyficzne warunki i potrzeby.

Mapa do celów prawnych zawiera informacje znajdujące się w materiałach zasobu, w tym Ewidencji Gruntów i Budynków. Na treść takiej mapy składają się informacje określające przebieg granic działek ewidencyjnych w powiązaniu z granicami działek sąsiednich, numery działek, oznaczenia użytków i konturów klasyfikacyjnych, dane określające zasięg i rodzaj służebności gruntowych oraz istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe.

Kontakt

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
ul. Torfowa 1a
17-100 Bielsk Podlaski

Geodeta uprawniony

tel. 509 958 199
biuro@jargeo.pl

Pliki Cookies

Strona JAR-GEO Usługi Geodezyjne Bielsk Podlaski, geodeta uprawniony, korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki internetowej.