JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Geodeta - Bielsk Podlaski
Geodeta - Hajnówka

     

     

     

    

    

    

    

    

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Pomiary związane z inwestycją

    

    

    

Pomiary związane z obsługą inwestycji

Pomiary kontrolne dla inwestycji

Geodezyjna obsługa nowopowstającego obiektu obejmuje oprócz wytyczenia obiektu w terenie również pomiary kontrolne, które przeprowadzane są w trakcie wykonywania budowy. W trakcie wykonywania prac związanych z budową inwestor, kierownik budowy lub ustanowiony przez inwestora inspektor nadzoru może zlecać geodecie dodatkowe pomiary kontrolne mające na celu poprawne realizowanie inwestycji. W czasie budowy obiektu, geodeta wykonuje czynności geodezyjne związane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu. Pomiary te wykonywane są w celach bezpiecznego prowadzenia budowy. Wyniki przeprowadzonych czynności geodeta wpisuje do dziennika budowy.

Po zakończeniu prac budowlanych, a jeszcze przed oddaniem obiektu do użytkowania, geodeta przeprowadza pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. Pomiary dla potrzeb procesu budowlanego wykonuje się wykorzystując dokumentację wchodzącą w skład dokumentacji budowy. Wykonanie czynności związanych z pomiarem w trakcie budowy, geodeta potwierdza odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub złożony został w tej sprawie wniosek zainteresowanego podmiotu (inwestora, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego). Szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego stanowią dokumentację zwaną operatem geodezyjnym. Dokumentację wykonuje geodeta uprawniony. Czynności związane z okresowymi pomiarami geodezyjnymi geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu.

Operat geodezyjny wchodzi w skład dokumentacji budowy. Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona przez uprawnionego geodetę w wyniku prac inwentaryzacyjnych, stanowi podstawę wniesienia zmian na mapie zasadniczej prowadzonej przez Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa z geodezyjną inwentaryzacją, która stanowi ostatni etap procesu budowlanego w toku budowy zawiera informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Kontakt

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
ul. Torfowa 1a
17-100 Bielsk Podlaski

Geodeta uprawniony

tel. 509 958 199
biuro@jargeo.pl

Pliki Cookies

Strona JAR-GEO Usługi Geodezyjne Bielsk Podlaski, geodeta uprawniony, korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki internetowej.