JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Geodeta - Bielsk Podlaski
Geodeta - Hajnówka

     

     

     

    

    

    

    

    

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Znaki graniczne

    

    

    

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych

Czynność wznowienia znaków granicznych to procedura czysto techniczna i nie stanowi procedury w rozumieniu postępowania administracyjnego. Wznowienie znaków granicznych następuje w sytuacji, gdy granice mają ustalony charakter prawny i nie występuje spór, co do ich przebiegu. Podobnie rzecz się ma gdy znaki mogą być wznowione bez procedury rozgraniczeniowej. Granice według stanu prawnego to granice ustalone w trybie np. rozgraniczeniowym, podziałowym, scalenia i wymiany gruntów, wywłaszczeniowym – inaczej to granica, dla której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna oraz podstawa prawna ustalenia takiej granicy tzn. została wydana prawomocna decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe.

Innym przypadkiem gdy występuje konieczność stabilizacji punktów granicznych działki jest procedura wyznaczenia punktów granicznych. W sytuacji gdy granice według stanu prawnego nigdy nie były ustalane, a granice ujawnione w operacie ewidencji gruntów są zgodne z faktycznym stanem władania oraz istnieją jednoznaczne dane pozwalające na określenie tych granic z geodezyjną dokładnością – wówczas można wykonać wyznaczenie punktów granicznych.

Zgodnie z art. 39 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które zostały uprzednio ustalone w skutek wykonanych czynności geodezyjnych i istnieją dokumenty pozwalające na zdefiniowanie ich pierwotnego położenia, mogą być wznowione z pominięciem czynności ustalenia granic nieruchomości lub rozgraniczenia. W świetle powyższego, procedura wznowienia granic jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy na gruncie zostały przesunięte, uszkodzone, zniszczone uprzednio zastabilizowane znaki graniczne, natomiast punkty graniczne zostają niezmienne. Należy tutaj zwrócić uwagę na art. 38 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, który jasno mówi, że właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami są obowiązane do ochrony znaków granicznych.

Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne po ich stabilizacji podlegają geodezyjnemu pomiarowi. Wyniki tych prac zamieszcza się w protokole wyznaczenia/wznowienia, który zawiera m.in. szkic określający położenie punktów, imiona i nazwiska osób biorących udział w czynnościach wznowienia/wyznaczenia i inne dane określone w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów.

Kontakt

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
ul. Torfowa 1a
17-100 Bielsk Podlaski

Geodeta uprawniony

tel. 509 958 199
biuro@jargeo.pl

Pliki Cookies

Strona JAR-GEO Usługi Geodezyjne Bielsk Podlaski, geodeta uprawniony, korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki internetowej.