JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Geodeta - Bielsk Podlaski
Geodeta - Hajnówka

     

     

     

    

    

    

    

    

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Mapy geodezyjne

    

    

    

Mapa do celów projektowych

Geodezyjne mapy projektowe

Mapa do celów projektowych wykonywana jest przez geodetę i jest to zazwyczaj kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa taka jest dodatkowo sprawdzona i zaktualizowana dla potrzeb danej inwestycji. Na mapach do celów projektowych muszą znajdować się odpowiednie pieczątki, potwierdzające iż jest to mapa z zasobów państwowych wraz z adnotacją wydziału geodezji lub oświadczeniem geodety. A przede wszystkim pieczątka imienna geodety, który mapę sporządził wraz z jego uprawnieniami i datą wykonania mapy. Wykonanie mapy do celów projektowych jest jedną z początkowych prac jakie należy wykonać w procesie budowlanym. Wykonanie mapy do celów projektowych w trakcie projektowania zapewnia inwestor i to właśnie on decyduje, który geodeta będzie wykonywał taką pracę. Mapę wykonuję się dla obszaru wskazanego przez projektanta. Rolą geodety jest zaktualizowanie mapy zasadniczej w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej i stworzenie mapy do celów projektowych, która jest przekazywana projektantowi. Mapa stanowi podkład dla projektanta, na którym zostanie nałożony projekt budynku oraz przyłączy infrastruktury technicznej.

Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: materiały z zasobu geodezyjnego, wyniki wykonanych pomiarów, opracowania planistyczne jak również inne dokumenty i informacje, jeśli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego. Mapę podpisuje kierownik prac geodezyjnych (geodeta uprawniony) podpisem własnoręcznym, a w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej opatruje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.

Mapa do celów projektowych jest wykonywana na podkładzie mapy zasadniczej oraz innych danych, które są niezbędne dla projektanta wykonującego projekt budowlany. Mapa zasadnicza określa granice i media znajdujące się na konkretnej działce i służy przeważnie do celów informacyjno-poglądowych.

Jej uzupełnieniem jest mniej dokładna mapa ewidencyjna (mapa katastralna). Obecnie jednak, po upowszechnieniu stosowania komputerów i rozwoju systemów informatycznych, mapy ewidencyjne przeszły w mapy numeryczne i głównie są mapami cyfrowymi do odebrania drogą elektroniczną. To właśnie mapy ewidencyjne z podziałem działek przedstawiają: granice nieruchomości z numerami, rodzaj i klasę gruntu, dane adresowe budynków, położenie działek i budynków w przestrzeni.

Mapa do celów projektowych wykonywana jest w kilku etapach. Geodeta dysponujący właściwymi uprawnieniami zawodowymi musi znać dane dotyczące działki: numer, miejsce położenia oraz obręb ewidencyjny. Później wykonane pomiary aktualizacyjne w terenie porównuje z danymi z mapy zasadniczej. Jeżeli są one od siebie różne, geodeta nanosi zmiany, dodając nowe lub wykreślając nieistniejące elementy.

Kontakt

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
ul. Torfowa 1a
17-100 Bielsk Podlaski

Geodeta uprawniony

tel. 509 958 199
biuro@jargeo.pl

Pliki Cookies

Strona JAR-GEO Usługi Geodezyjne Bielsk Podlaski, geodeta uprawniony, korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki internetowej.