JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Geodeta - Bielsk Podlaski
Geodeta - Hajnówka

     

     

     

    

    

    

    

    

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Mapy geodezyjne

    

    

    

Mapa poinwentaryzacyjna

Mapa poinwentaryzacyjna

Inwentaryzacja jest to wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym oraz sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki tych pomiarów wraz z mapą opatrzoną klauzulą urzędową lub oświadczenie wykonawcy o pozytywnym wyniku weryfikacji pracy geodezyjnej.
Po zakończeniu każdej budowy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą mającą na celu zebranie aktualnych danych o rozmieszczeniu elementów projektowych objętych inwestycją. Dane te geodeta kompletuje i przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym są one weryfikowane. Informacja o pozytywnej weryfikacji dokumentacji z inwentaryzacji pozwala geodecie przekazać finalny produkt jakim jest inwentaryzacja. Inwentaryzacja geodezyjna jest dokumentem, który inwestor jest zobowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym mapa z geodezyjną inwentaryzacją zawiera informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki i terenu, lub odstępstwach od tego projektu.

Mapa poinwentaryzacyjna jest to mapa wykonana już po zakończeniu budowy lub poszczególnych etapów. Taka mapa jest niezbędna dla zgłoszenia domu do użytkowania, wykonuje się ją w celu sprawdzenia czy wybudowany obiekt budowlany jest zgodny z zamierzeniem budowlanym jaki przedstawia projekt architektoniczny. Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji przedstawia rezultaty wykonanych prac budowlanych i zmiany na danej nieruchomości. Inwentaryzację wykonuje geodeta uprawniony, który legitymuje się uprawnieniami geodezyjnymi z zakresu 1.

Inwentaryzacja jest pomiarem geodezyjnym wykonywanym w toku budowy. Wykonanie tej pracy zleca geodecie kierownik budowy lub inwestor, wykonanie inwentaryzacji jest obowiązkiem zapisanym w Prawie Budowlanym. Urządzenia podlegające zakryciu wymagające inwentaryzacji podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Wykonana mapa poinwentaryzacyjna zawiera informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Kontakt

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
ul. Torfowa 1a
17-100 Bielsk Podlaski

Geodeta uprawniony

tel. 509 958 199
biuro@jargeo.pl

Pliki Cookies

Strona JAR-GEO Usługi Geodezyjne Bielsk Podlaski, geodeta uprawniony, korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki internetowej.